Gunn-Mari Löfdahl och Annika Malm, Mistra Inframaint, Kristina Gabrielii, Smart Built Environment och Camilla Byström, InfraSweden2030.

Gunn-Mari Löfdahl och Annika Malm, Mistra Inframaint, Kristina Gabrielii, Smart Built Environment och Camilla Byström, InfraSweden2030.

 

Mistra InfraMaint arrangerade tillsammans med innovationsprogrammen Smart Built Environment och InfraSweden2030 två seminarier i Almedalen.

Det första seminariet var på temat hur kommuner kan digitalisera underhåll och förvaltning. Alexander Ståhle från KTH beskrev hur de i sitt projekt ”Smarta gator” ska skapa möjligheter att simulera hur det är att cykla, gå och köra i olika framtida gatumiljöer. 

Ulf Thysell, vd på NSVA, beskrev hur de använder ny teknik enligt modellen ”testa tuta och kör” och hur de arbetat aktivt med att få kontroll på sina flöden.

Ulf Thysell, NVSA.

– Att samla in mätvärden är centralt, sa Ulf Thysell.

NVSA har installerat sensorer i sina vattenledningar och får på så sätt mer och snabbare information om var det kan finnas läckor eller andra problem. Bildanalyser av vattnet ger snabbare information än traditionella vattenprover, där det ofta tar några dagar innan man får resultaten.

”Kavla upp ärmarna”

Göran Lindsjö, AI advisor på LimeTreeLake och Governo AB, beskrev hur AI kommer förändra allt vi gör i grunden, och att det är dags att kavla upp ärmarna för inte nog med att Europa är på efterkälken jämfört med USA och Kina, byggbranschen ligger till råga på allt efter andra branscher. Han berättade om hur AI kan hjälpa till att föreslå när underhåll ska göras i preventivt syfte, till exempel på rulltrappor. 

Visualisering av data

Det andra seminariet var på temat ”Innovation för kommuners stadsutveckling – hur ska det gå till?”

Elisabeth Argus, vd BonaCordi AB.

Elisabeth Argus, vd för BonaCordi AB, beskrev hur digitaliseringen kommit olika långt i olika kommuner där vissa redan surfar på digitaliseringsvågorna, andra står och tittar på och några är på väg ut. Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör Göteborgs Stad beskrev hur de börjat surfa med digitalisering inom geodata, om demokratisering med visualisering och i plan- och bygglovsprocesser med sin digitala tvilling. Jakob Hellman, Senior Public Policy Manager på Vinnova, beskrev möjligheterna att i forskningsprojekt skapa frizoner från lagen och testa nya lösningar.  

Logos Mistra InfraMaint, Smartbuil Ebvironment and Infra Sweden 2030

Annika Malm, programchef på Mistra InfraMaint, Gunn-Mari Löfdahl, bitr. programchef Mistra InfraMaint, Camilla Byström, programchef på InfraSweden2030 och Kristina Gabrielii, programchef på Smart Built Environment avslutade med tio tips.

 

  1. Börja i det lilla – varje gång någon registreras digitalt ger det underlag för digitala analyser, premiera detta! Tårta vid dataregistrering istället för vid driftstörning.
  2. Involvera och skapa förståelse för syftet med digitalisering hos medarbetarna – domänkunskap finns hos de som jobbat länge och är guld värd vid utveckling av nya analysmetoder och modeller.
  3. Uppfinn inte hjulet själv – alla har liknande utmaningar – prata med andra. Samverka och sök forskningsmedel för att utveckla och implementera. Kolla med SKL, vänd er till DIGG – myndigheten för digital förvaltning, digg.se.
  4. Tillgång till och användande av data – skapa data i standardiserat format och struktur som möjliggöra kommunikation mellan system och att kommunicera datan på ett enkelt sätt i olika sammanhang. Samverka och bestäm ägare till data, samt hur denna kan tillgängliggöras för de som behöver den just då de behöver den.
  5. Läs och använd Handbok för digitala detaljplaner i sommar.
  6. Gå Vinnovas kurs Elements of AI i Sverige – en kostnadsfri webbaserad kurs för alla som vill lära sig grunderna om artificiell intelligens https://www.elementsofai.se
  7. Studera Färdplan för ett uppkopplat och automatiserat vägsystem.
  8. Anställ en digital strateg med behovsperspektiv och utbilda all personal så att de får grundläggande och övergripande förståelse kring AI och digitalisering. Uppmuntra nyfikenhet och mod.
  9. Våga träna. Skapa miljöer som tillåter träning, och tro inte att det ska lyckas perfekt första gången.
  10. Inspireras mer. Besök gärna hemsidorna för Smart Built Environment och InfraSweden2030.
Share This