Mistra InfraMaint - ett viktigt forskningsprogram

Vi ger kommuner och VA-verksamheter bättre underlag för beslut om underhåll

Hur mycket vatten kan man spara med smarta nät?

Hur kan man avgöra vad som är rätt nivå på underhåll för vägar, cykelbanor och VA?

Möjligheterna med ny teknik och nya sätt att organisera tas tillvara

Vår vision är en hållbar infrastruktur som är tillgänglig och säker dygnet runt

Vi kommer att göra skillnad

Mistra InfraMaint är ett forskningsprogram med smart underhåll i fokus. Vår vision är en hållbar infrastruktur som är tillgänglig och säker dygnet runt.

Effektivt och smart underhåll

Inriktningen på programmet är tillståndsbedömningar, prognoser och beslutsstöd för investeringar, finansierings- och affärsmodeller samt hur kommunala processer och organisation kan utvecklas för att på bästa sätt möta de stora investeringsbehov samhället står inför.

Tillsammans för en infrastruktur för framtiden

Vi är ett starkt konsortium med forskare från institut och högskolor, men speciellt viktigt för programmet är delaktigheten från kommunerna. Seniora forskare kompletteras med doktorander som till stor del kommer att arbeta i de kommunala organisationerna. Det innebär att forskningen utgår från behoven och att kommunerna ökar möjligheten att ta till sig ny forskning.

Vi vill halvera kompetensbristen

Kompetensbehoven är stora och programmet har som mål att halvera kompetensbristen. Det gör kunskapsförmedling till en mycket viktig del där vi planerar för både seminarier och för webb-baserade utbildningsdelar, samt att utveckla nya grepp och metoder för att göra kunskap mer lättillgänglig och området underhåll mer attraktivt.

Nyheter

Vill du vara med i programmet? Eller bara ha mer information? Kontakta oss!

Vad är du intresserad av?

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?

11 + 4 =

Läs vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev direkt i din e-post. Här kan du läsa tidigare nyhetsbrev – och prenumerera på kommande!

Kontakta oss!

Här hittar du telefonnummer, adresser, mejladresser och andra kontaktvägar för dig som vill nå programledningen. Tveka inte att ta kontakt!

Lär känna våra parter!

Mistra InfraMaint engagerar forskare med hög kompetens och involverar en rad intressenter från både offentlig sektor och näringsliv.

Vårt program ska svara på frågor som

Hur ska vi utnyttja alla möjligheter som digitaliseringen erbjuder?

Hur kan man avgöra vad som är rätt nivå på underhållet för vägar, cykelbanor och VA?

Hur kan man använda all data och göra rätt prioriteringar?

Hur mycket vatten kan man spara med smarta nät?

Vilka framgångsfaktorer och processer fungerar i organisationer med system och storlek som i Sverige?

Hur kan man handla upp en underhållsfunktion istället för en underhållsåtgärd?

Hur mycket ska vi jaga vatten som läcker in i avloppsledningarna?

Hur får vi med hela det långa livscykelperspektivet när vi gör avvägningar kring nya investeringar?

Share This