Video conferenceDet eftersatta underhållet inom VA, gator och vägar är i fokus 11 november när vi ses online för Mistra InfraMaints årliga programträff. Dagen ger dig också en möjlighet att lära känna nye programchefen Lars Marklund.

På grund av coronapandemin hålls årets programträff digitalt på mötesplattformen Zoom. Vi håller på klockan 9.00 till 12.00 enligt följande agenda:

9.00
Kort inledning om programmet med Lars Marklund, ny programchef för Mistra InfraMaint, och biträdande programchefen Gunn-Mari Löfdahl.

9.20
Investerings- och underhållsskulden inom vatten och avlopp – Pär Dalhielm, vd för Svenskt Vatten.

9.50
Paus

10.00
Underhållsskulden inom gata och väg – Selda Taner, strateg infrastruktur vid SKR, Sveriges kommuner och regioner.

10.25
Diskussion och frågor.

10.35
Kort om läget i programmets alla 20 projekt – doktorander och projektledare berättar. Avbrott för en kortare paus klockan 10.50.

11.57
Summering och avslutning.

12.00
Avslut

Anmäl dig!

Anmäl dig genom att följa denna länk: https://app.bwz.se/ri/b/v?event=838&ucrc=4E5CDAA448

Direktlänken till Zoom-mötet får du efter anmälan. Vi ses 11 november!

Share This