Stadshuset, Kungsbacka

Stadshuset, Kungsbacka. Bild från Kungsbacka kommun.

Mistra InfraMaints arbetsbok ger diskussionsstöd för VA-verksamheter som vill utveckla Asset Management inom sin sektor.
– Den ger en bra struktur för diskussioner, säger Annika Malm, verksamhetschef för vatten och avfall i Kungsbacka kommun.

Kommunen genomförde en workshop kring arbetsboken i augusti år med deltagare från de sex enheterna inom vatten och avfall. Syftet var att diskutera var verksamheten befinner sig i förhållande till där de vill vara i tillgångsförvaltningen.

Arbetsboken för självskattning Tillgångsförvaltning inom VA ”Asset Management” lanserades av forskningsprogrammet Mistra InfraMaint för att fungera som en konkret hjälp i sådana diskussioner. Kungsbacka kommun blev den första att testa. 

Lätt att ta till sig

– Alla våra sex enheter har inte kommit lika långt, vissa har sedan tidigare en struktur på några områden medan andra befinner sig i början. Det här materialet fungerade bra trots sådana skillnader. Det är lätt att ta till sig, en hjälp för att bryta ner abstrakta frågeställningar till en konkret nivå, tycker Annika Malm.

Har alla i verksamheten samma bild av var man står och vad man behöver vidareutveckla?

Genom arbetsbokens frågeställningar på 16 delområden när det gäller förutsättningar, genomförande, anläggningskunskap, ledning och utvärdering blir det lättare att diskutera och analysera läget.

Konkreta steg

Annika Malm

Annika Malm, chef för vatten och avfall i Kungsbacka.

– Det ger ett fokus på det väsentliga inom varje område utan att direkt behöva tänka hela kvalitetssystem. De samtal vi har haft tror jag kan betyda mycket, säger Annika Malm.

– Nu när vi vet var vi befinner oss kan vi ta konkreta steg och beta av delområde för delområde. Med tydliga mål om vilken nivå vi vill nå kan vi beta av dem allt eftersom. Det är en tydlig struktur som gör att vi sparar tid och kan jobba bättre med att utveckla verksamheterna, säger hon.

– Inom området Resurser identifierade vi att vi behöver förtydliga några av våra processer så att signalerna fungerar om vem som gör vad och när, som till exempel vår process kring anslutning av nya fastigheter. Vi såg också att vi behövde formalisera samarbetet mellan våra driftenheter så att det finns naturliga former för erfarenhetsutbyten och samarbete.  Sen kommer vi att utvärdera oss om något år och se om vi tycker att vi klivit uppåt i skalan.

Bygger på standarder

Arbetsboken för självskattning bygger i stora delar på standarderna i ISO 55 000-serien och är ett koncept som kommer att vidareutvecklas i takt med erfarenheter från workshoppar som den i Kungsbacka, berättar Gunn-Mari Löfdahl, biträdande programchef för Mistra InfraMaint.

– Tillgångsförvaltning innefattar hantering av så många olika frågor, både var för sig, och som helhet. Man kan se det som ett paraply, där ”tillgång” dessutom markerar att de har ett värde för organisationen och intressenterna som abonnenterna, samhället och så vidare. Det är en förutsättning för leverans av VA-tjänster, och ”förvaltning” innebär god framförhållning, beslutsunderlag, resursplanering och så mycket mer, säger hon.

Arbetsboken har sammanställts av Gunn-Mari Löfdahl med hjälp av en referensgrupp med representanter från Svenskt Vatten, Sweco, Vakin och Stockholm Vatten och Avfall AB.

 

Är du intresserad?

Share This