Mycket är vunnet med en gemensam syn och gemensamma system inom tillgångsförvaltning, inte minst mellan teknik och ekonomi. ISO/TS 55010 vägleder oss i arbetet.
Gunn-Mari Löfdahl, biträdande programchef Mistra InfraMaint, går igenom kopplingen mellan tillgångsförvaltning och finansiella funktioner enligt ISO/TS 55010.
 

 

Share This