”Människor skriker högre än vattenledningar”

”Människor skriker högre än vattenledningar”

VA-verksamheterna inom kommunerna står inför stora utmaningar. Underhållet är eftersatt och investeringstakten är låg. I en rapport om investeringar i kritisk infrastruktur identifieras tre orsaker till att underhållsskulden ökar, men också hur man kan få till en förändring.

Planering inför fas 2 av programmet

Planering inför fas 2 av programmet

Mistra InfraMaint har nu pågått i fyra år och fas 1 av programmet avslutas under sommaren 2023. Nu pågår arbetet för fullt för att få till en bra projektportfölj i Fas 2, som beräknas starta i september 2023.