Studie från Mistra InfraMaint blir till bok

Studie från Mistra InfraMaint blir till bok

Hur ser den kommunala infrastrukturens historia ut i Sverige? Det undersökte ett av våra projekt, i en historisk studie av hur våra kommuners gatunät och VA-system växt fram och förvaltats. Nu släpps studien i bokform. För att kunna bygga starka infrastruktursystem i...
Ny artikel om förvaltning av gatunätet

Ny artikel om förvaltning av gatunätet

Vad ligger oftast bakom nedbrytning av gatunätet, och hur tacklar sveriges kommuner problemet? Det är temat för en nyligen publicerad artikel, med Mistra InfraMaints doktorand Amjad Afridi som en av författarna.  Artikeln beskriver vilka processer som ligger bakom...
Snart dags för fas två – detta ska vi göra!

Snart dags för fas två – detta ska vi göra!

Till hösten går Mistra InfraMaint in i fas två, och tar nästa steg i att bygga upp det viktiga forskningsområde som krävs för att vi även i framtiden ska ha en fungerande infrastruktur – och ett fungerande samhälle. De kommande fem åren kommer ha en en del nytt i...