Uppsträckta händerMistra InfraMaints doktorander samlas för den andra doktorandträffen 1 april. Dagen ska ge utrymme för många diskussioner.

Lokalen är inte helt bokad ännu men det är bestämt att träffen kommer att hållas i Stockholm.

En målsättning för dagen är att ge stort utrymme för doktoranderna att diskutera sin forskning med varandra. Förhoppningsvis kommer skaran att ha utökats eftersom rekrytering pågår kring doktorander hos VA Syd och NSVA inom projekten 1.5 och 1.6 a.

Share This