Uppsträckta händerMistra InfraMaints doktorander håller den andra doktorandträffen 1 april. Dagen ska ge utrymme för många diskussioner.

På grund av coronasmittan har den fysiska träffen i Stockholm ställts in. Träffen kommer istället att hållas via Skype.

En målsättning för dagen är att ge stort utrymme för doktoranderna att diskutera sin forskning med varandra. Förhoppningsvis kommer skaran att ha utökats eftersom rekrytering pågår kring doktorander hos VA Syd och NSVA inom projekten 1.5 och 1.6 a.

Share This