Kristina Björn, RISE på workshop 10 maj

Kristina Björn (bilden) ledde workshoppen tillsammans med Anna Land och Gunn-Mari Löfdahl.

Hur bygger man kompetens på bästa sätt? Och vad behöver behovsägarna? Det var ämnet för Mistra InfraMaints workshop nyligen.

Att minska kompetensbristen är en av grundstenarna för forskningsprogrammet.

Kunskap och yrkeskompetens är färskvara och det finns behov av kontinuerlig utveckling för att hålla sig uppdaterad, särskilt inom områden där det finns nya tekniska och metodiska framsteg.

Utgångspunkten för kontinuerlig kompetensutveckling är att fånga och sammanställa intressenternas behov av kunskapsuppbyggnad och kompetensförstärkning. En sådan roadmap för kompetensutveckling kommer att tas fram i delprojektet 3.1a och workshoppen den 10 maj var ett led i det arbetet.

Kommuner dominerar

19 personer deltog på plats, hos IQ Samhällsbyggnad i Stockholm, eller via Skype. De fick bland annat ta del av resultaten från den undersökning kring kompetensbyggnad som har genomförts inom projektet.

Totalt intervjuades 23 aktörer, de flesta (15) från kommuner. Övriga representerade bland annat regioner, entreprenörer och teknikkonsulter. Verksamhetsområdena var VA, väg eller båda – i små kommuner har en och samma person ofta flera roller.

Brett behov

Grundfrågeställningarna var vilken ny eller stärkt kompetens som personal behöver idag, hur var och när det är bäst att lära sig och vilken kompetens man önskar sig av ny personal.

Generellt uttrycker de svarande att det är ett brett behov av kompetens över hela organisationen men planering och långsiktiga bedömningar är särskilt centrala roller.

Ett problem är att kompetensläget i dag ofta är erfarenhetsbaserat och personbundet. Men hur ska man då höja kompetensen hos fler? Flera av de intervjuade är skeptiska till självstudier och webbaserade utbildningar som de har liten erfarenhet av. De föredrar kurser med andra, helst utan att behöva göra långa resor eller vara frånvarande från ordinarie arbetsuppgifter länge. Möten ansikte mot ansikte, nätverkande och samverkan känns viktigt.

Sökes: ”Akademisk doer”

En fråga var vem som det vore en riktig dröm att få anställa och svaret blev närmast en ”akademisk doer”, en som kombinerar teori och praktik, kan se hur detaljer påverkar helheten och har implementerat digitaliserade system som skapar nytta.

Resultatet av undersökningen och den kartläggning som projektet har gjort av dagens kursutbud ska nu, tillsammans med diskussionerna under workshoppen, sammanställas och kompletteras för att resultera i reella planer för hur och med vad vi bäst arbetar med att bidra till att bygga kompetens.

Share This