Vatten och avlopp artiklar

Vattentjänstplan vs VA-plan

Vattentjänstplan vs VA-plan

Vattentjänstplan är något som alla kommuner behöver ta fram i närtid. Här gör vi en kort summering och liten jämförelse med VA-planer. Mer information hittar...

läs mer