Vatten och avlopp artiklar

Så jobbar VA Syd med digitalisering

Så jobbar VA Syd med digitalisering

Simon Granath, utvecklingsingenjör VA Syd, pratar om hur VA Syd skapar organisatoriska förutsättningar för ökad digitalisering. Det handlar om ledarskap, förändringar i arbetssätt och hur man lagrar och analyserar data.

läs mer
NIS-direktivet

NIS-direktivet

NIS-direktivet ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem och omfattar alla som levererar dricksvatten till minst 20 000 personer eller akutsjukhus.

läs mer
Dricksvattendirektivet

Dricksvattendirektivet

Nya Dricksvattendirektivet innehåller flera viktiga nyheter som kommer att påverka produktion och distribution av dricksvatten.

läs mer