Roya Meydani är ny doktorand inom projektet ”Beslutsstödsstrategier för infrastrukturägare”.

läs mer