Ett av projekten inom Mistra InfraMaint visar hur modellering och drönare kan ge lärdomar om betongkonstruktioner.

läs mer