Ett beslutsstöd för VA-ledningar är den nya utmaningen för Viktor Bergion, postdok vid Chalmers och forskare inom Mistra InfraMaint.

läs mer