Skellefteå kommun har två doktorandprojekt inom Mistra InfraMaint. Läs om dem i årsrapporten för 2019.

läs mer