2.1 artiklar

Säkerhetsarbetet påverkas av digitaliseringen av VA-sektorn

Säkerhetsarbetet påverkas av digitaliseringen av VA-sektorn

Kommunala VA-bolag står inför stora förändringar när sektorn digitaliseras. Frida Värnlund och Sarah Bjärkby har i sitt examensarbete på KTH undersökt hur bolagen hanterar utmaningen som det innebär. De konstaterar att digitaliseringsarbetet behöver integreras med säkerhetsarbetet.

läs mer
Slutsatser om riskhanteringen

Slutsatser om riskhanteringen

Brist på strategisk planering och avsaknad av standardiserad riskhantering är viktiga utmaningar för infrastrukturbolag enligt ett nytt examensarbete.

läs mer