Sex olika kapaciteter har visat sig viktiga för god tillgångsförvaltning av VA och gata.

läs mer