Det blev många diskussioner om framtiden, struktur och helhetstänk när projektet ”Syntes av resultaten till ett ramverk” hade sin första träff.

läs mer