Fram till 16 januari är det remissperiod för två publikationer från Svenskt Vatten. De rör underhåll och förnyelse och förnyelse av VA-ledningsnät.

De två publikationerna har fått nummer P113 Effektivt underhåll av VA-ledningsnät (denna ersätter VAV P39 från 1979) och P116 Förnyelseplanering av VA-ledningsnät. Du kan ladda ner båda remissupplagorna här på  Svenskt Vattens webbplats.

Annika Malm, programchef för Mistra InfraMaint, har tillsammans med Mathias von Scherling, RISE, tagit fram P116 Förnyelseplanering av VA-ledningsnät. Här ser du henne förklara mer om tankarna bakom publikationen och behovet av planering.

 

Du kan också se en presentation om P116 här (pdf).

Underhåll av ledningsnät

Tommy Giertz, strategisk utvecklingsingenjör vid Stockholm Vatten och Avfall, har varit med och utvecklat P113. Han förklarar mer om publikationen här:

 

Du kan också studera presentationen av P113 här (pdf).

Remisstid till 16 januari

Läs mer om hur du lämnar synpunkter och ladda ner mer material via Svenskt Vattens webbplats.

 

Share This