Doktorandträff 30 sept

Nu är de åtta – och fler ska de bli. 30 september träffades de vid Mistra InfraMaints första doktorandträff.

Tio av Mistra InfraMaints pågående projekt är doktorandprojekt. Det är en del av programmets styrka, att forskningen till stor ligger nära verkligheten.

Alla tjänster är inte tillsatta men i sex av projekten finns nu anställda doktorander. De samverkar dessutom med ytterligare ett par doktorander med kopplingar till forskningssamarbetet i Mistra InfraMaint.

Knyta nätverk

Gruppdiskussion

30 september träffades de alla tillsammans med projektledare och programledning. Det blev en energifylld heldag i Stockholm Vatten och Avfalls (SVOA) lokaler.

Mycket handlade om att lära känna varandra – och varandras projekt. Och förstås att få genomgångar kring programmet som helhet och rutiner.

Åtta doktorander var på plats: 

Flera tillkommer

Dags för lunch

I fyra av Mistra InfraMaints projekt återstår att rekrytera doktorander. Det gäller:

1.2 Smart Underhåll med AR & VR i samarbete med Vakin i Umeå

1.5 Förbättra underhållet av dricksvattennät i samarbete med NSVA, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

1.6 a Från gömda avloppsnät till full åtkomlighet för smarta beslut i samarbete med VA Syd

1.7 Förbättrat beslutsstöd för befintliga VA-nät i samarbete med Skellefteå kommun

Så är du sugen på att doktorera, eller känner någon som är? Håll utkik efter annonserna som du också kommer att hitta här.

 

 

 

Share This