Daniel Hellström Norrvatten

Daniel Hellström. Bild: Richard Renberg, LTU

– Mistra InfraMaint är ett viktigt program eftersom det lyfter underhållsfrågorna. De riskerar annars att hamna lite i skymundan. Det säger Daniel Hellström som nu tar steget in i programledningen för Mistra InfraMaint.

Han är chef för kvalitet och utveckling på Norrvatten, ett kommunalförbund som producerar och distribuerar dricksvatten till 14 medlemskommuner norr om Stockholm, från Solna i söder till Norrtälje i norr.

Daniel Hellström ser ett stort behov av att arbeta mer, och mer effektivt, med underhåll av VA-anläggningar. Det finns definitivt en utvecklingspotential för VA-området och behov av ökad kunskap om tekniker och metoder för underhåll av VA-systemen. Det handlar om allt från innovativa tekniker för statusbedömningar till metodik som gör att vi arbetar smartare och effektivare.

Välkommen och angelägen

– Forskning och utveckling är generellt viktigt för vår verksamhet, men underhållsfrågorna har inte varit prioriterade inom FoU-arbetet. Därför är Mistras satsning på InfraMaint mycket välkommen och angelägen.

– I min tidigare roll som forskningsansvarig på Svenskt Vatten hade jag förmånen att vara med i dialogen kring utlysning och start av programmet och det är glädjande att se att InfraMaint kommit igång på ett bra sätt med många projekt och aktiviteter som bör kunna komma till stor nytta.

Annika Malm, programchef för Mistra InfraMaint, välkomnar nytillskottet i programledningen.

– Daniel har bred kompetens kring kommuners och VA-organisationers behov och har stark koppling till forskningen. Han blir en värdefull förstärkning i programledningen, säger hon.

Share This