I detta mikrolärandee presenterar Magnus Arnell, biträdande programchef för Mistra InfraMaint, en roadmap för digitalisering av VA-branschen. Arbetet föreslås genomföras i fyra steg.

 

 

Share This