Abstract digital particles wave

Du har väl skrivit in 1 oktober i din kalender? Det är dagen för Mistra InfraMaints årliga träff. I år blir temat digitalisering.

Att utnyttja den nya teknikens och digitaliseringens möjligheter på ett bra sätt blir viktigt för att nå Mistra InfraMaints programmål. Flera av delprojekten rör just hur relevant data och smarta applikationer kan göra underhållet av infrastruktur mer effektivt och hållbart. Digitala tekniker och dataflöden ska utnyttjas för förbättrat beslutsfattande och optimering av underhållet.

– Men om det ska lyckas och vi ska få fram bra beslutsmodeller kan vi inte bara ha fokus på applikationerna. Databasstandarder, IT-strategier och samarbete mellan projektets aktörer och branschaktörer är andra framgångsfaktorer, säger David Nilsson i programledningen för Mistra InfraMaint.

Många aspekter

Enkelt uttryckt: Hur smart en AI-applikation än är i sig krävs det att den kan nå marknaden och fungera ihop med den data som finns i de kommunala databaserna och de lösningar som de stora IT-leverantörerna erbjuder.

Artificiell intelligens (AI), Internet of things och Big Data väcker frågor om säkerhet, transparens och tillförlitlighet som måste hanteras. Upphandling, drift och support av system måste utformas så att den digitala vidareutvecklingen möjliggörs. Programmet måste också säkra en god omvärldsbevakning kring digitaliseringen.

Nu vill Mistra InfraMaint lyfta en del av frågorna genom att låta den årliga träffen för projekt, programledning, doktorander och partners ha digitaliseringen som huvudtema.

Save the date

– Programmet för höstträffen är inte fastställt i detalj men vi vet inriktningen. Det här är stora frågor som vi behöver börja med tidigt i samarbete med både våra parter och gärna även andra forskningsaktörer, säger David Nilsson.

Så om du inte redan har skrivit in höstträffen den 1 oktober i din kalender – gör det. I år är planen att mötet ska hållas i RISE lokaler på Drottning Kristinas väg vid KTH i Stockholm. Mer information om planerna för dagen kommer du att kunna hitta här på webbplatsen och i nyhetsbrevet för Mistra InfraMaint.

Share This