Doktorander och postdokforskare inom programmet

Roya Meydani

Roya Meydani

Doktorand projekt 1.1

Roya finns på Kungliga Tekniska Högskolan där hon forskar knuten till Stockhom Vatten och Avfall.

Nasik Najar

Nasik Najar

Doktorand projekt 2.7

Tf. universitetslektor i anläggningsteknik vid Jönköping University som nu kopplas till ett programmets nystartade projekt.

Martin Bjarke

Martin Bjarke

Doktorand projekt 1.6a

Martin Bjarke är industridoktorand hos VA-SYD där han forskar i samarbete med Lunds Tekniska högskola.

Anna Ohlin Saletti

Anna Ohlin Saletti

Doktorand projekt 1.6b

Anna är anställd på Kretslopp och vatten, Göteborgs stad och är industridoktorand knuten till Chalmers.

Amjad Afridi

Amjad Afridi

Doktorand projekt 1.8

Amjad har jobbat som gatuingenjör i Skellefteå kommun och är nu doktorand hos samma arbetsgivare.

Viktor Bergion

Viktor Bergion

Postdok, projekt 1.7

Viktor Bergion är postdok vid Chalmers och forskar om beslutsstöd för VA-nätverk  samarbete med Skellefteå kommun.

Sara Roth

Sara Roth

Doktorand, projekt 1.A

Sara Roth är industridoktorand tillsammans med Sweden Water Research och NSVA via Lunds universitet.

Martin Larsson

Martin Larsson

Doktorand projekt 1.9

Martin forskar knuten till Kungliga Tekniska Högskolan och Cykelcentrum vid VTI i Linköping.

Carolina Liljenström

Carolina Liljenström

Doktorand projekt 1.11

Carolina finns på Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm, där hon doktorerade våren 2021.

José Mairton Barros da Silva Jr

José Mairton Barros da Silva Jr

Postdok projekt 1.13

Mairton tog doktorsexamen vid Kungliga Tekniska Högskolan 2019 och är nu postdokforskare. Läs mer här.

Amelie Bennich

Amelie Bennich

Doktorand projekt 2.1

Amelie finns på Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm, och avdelningen för industriell ekonomi.

Share This