Svenska kommuner står inför stora utmaningar när investeringarna i infrastruktur behöver öka, därför behöver vi arbeta smartare och mer proaktivt med underhåll.
I denna video ger Magnus Arnell, biträdande programchef, sin bild av utmaningarna och möjligheterna för arbetet med underhåll inom svensk VA-infrastruktur. Avsnitt 1 av 3 från det första webinariet i årets samverkansprojekt.

Share This