pilarMikrolärande och samverkansprojekt är de två främsta förslagen i roadmappen för kompetensbyggande. Båda fick tummen upp under den avslutande workshoppen.

Arbetet med att ta fram en roadmapp för kompetensbyggande rundades av genom en avslutande workshop för alla dem som på något sätt bidragit till arbetet.

Att det finns ett behov av ökad kunskap om underhåll av infrastruktur var alla överens om. Workshoppen gav tillfälle att komma med synpunkter och idéer kring hur kompetensen kan höjas.

Roadmap Kompetensutveckling, som har tagits fram inom Mistra InfraMaints projekt 3.1 a, pekar mot två huvudmetoder för kompetensbyggande:

  • Mikrolärande, det vill säga minikurser i form av kortare (3–15 minuter) poddar och Youtube-filmer som är lätta att följa i mobilen.
  • Samverkansprojekt som genomförs i en mindre grupp och där lärarlett erfarenhetsutbyte kombineras med eget lärande och praktisk tillämpning i den egna verksamheten.

”En kvart om dagen”

Tanken på mikrolärande med korta kurser som vem som helst kan hitta tid för på jobbet, i bilen eller på gymmet trodde många starkt på.

– Är utbildningarna korta och enkla att ta till sig blir det nog verkligen av också, kommenterade flera deltagare.

Redan nu finns en lista med förslag på ämnen. Ett axplock: Smart underhåll – vad menar vi med det? Tekniska lösningar (materialval, mätmetoder, lagningsmetoder, vad är lätt och svårt att montera? Underhållsplanering – erfarenheter från verkligheten, livslängdsplanering och riskanalyser…

Det är bara några exempel och projekt 3.1 b som ska göra allvar av planerna tar gärna emot fler bidrag.

Större åtagande

Det andra förslaget, samverkansprojekt, är mer komplext och ställer större krav på deltagare, chefer och organisationer eftersom det rör sig om ett mer omfattande åtagande under kanske 12–18 månader. Under den tiden är tanken att fysiska möten ska kombineras med lärande och projekttillämpningar på hemmaplan, webinarier, avstämningar och ett levande kontaktnät.

En sådan satsning kräver god planering och därför kommer det arbetet att starta redan i höst med målet att ett första ettårigt samverksansprojektet kan starta i augusti 2020.

Temat är tänkt att bli Tillgångsförvaltning med underhållplanering.

Läs mer

Rapporten Roadmap Kompetensutveckling har tagits fram inom projekt 3.1 a Roadmap för kompetensuppbyggnad– du kan läsa mer projektet här där även en  kortversion av den avslutande rapporten snart kommer att publiceras. Det fortsatta arbetet att göra allvar planerna sker inom projekt 3.2 Utbildningsmaterial och kurser med Gunn-Mari Löfdahl som projektledare.

Share This