Lena Blom, Kretslopp och vatten

Lena Blom, Kretslopp och vatten. Bild: Anne Lundgren.

Ett 20-tal intresserade personer samlades nyligen i Göteborg för att dela kunskaper och reflektioner om tillskottsvatten.

Syftet med workshoppen var att bidra till en övergripande systemsyn för att undvika suboptimering vid planering av åtgärder mot tillskottsvatten.

Målet var att ge en bild av vad som pågår eller har gjorts inom området. Detta för att förstå vad som saknas och kunna identifiera forskningsluckor och möjliga framtida samarbeten.

Workshoppen innehöll en del där flera deltagare presenterade vad som var på gång. Bland annat presenterade Anna Ohlin, doktorand, och Lars Rosén, projektledare, Mistra InfraMaints projekt 1.6 b Från gömda avloppsnät till full åtkomlighet II.

En annan del var fördjupningar genom ett grupparbete inom Systemperspektiv tillskottsvatten med funktioner i samhället och systemgränser, verktyg för hållbarhetsbedömningar för tillskottsvatten samt exempel på praktiska åtgärder (lösningar och vägen framåt, teknik).

– Workshoppen genomfördes med stort engagemang från alla och det kändes som att det fanns mycket energi och nya idéer efteråt att fortsätta arbeta med tillsammans på olika sätt, säger Lena Blom från Kretslopp och vatten i Göteborg.

Tillskottsvatten är ett komplext problem med många dimensioner, och det krävs ett systemperspektiv där man ser till hela hållbarhetsperspektivet inte bara de ekonomiska (se figur).

Tillskottsvattens samhällsekonomiska konsekvenser

Share This