Latest Past Evenemang

Licentiatseminarium Roya Meydani

KTH Campus, M108 (Stora konferensrummet) Brinellvägen 23, Stockholm

Roya Meydani är doktorand vid KTH där hon forskar knuten till Stockhom Vatten och Avfall. Varmt välkommen att lyssna till hennes licentiatseminarium, där hennes avhandling, Pipe failure assessment and decision support system for a smart operation and maintenance, presenteras och diskuteras.

Halvtidsseminarium Amelie Bennich

KTH, rum 443 Stockholm

Vår doktorand Amelie Bennich, vid avdelningen för industriell ekonomi på KTH, presenterar sin forskning, hittills och framåt, under rubriken Navigating digital waters – A study on the potential digital transformation of the water sector. Varmt välkommen att lyssna via länken.