Sarah Bjärkby och Frida Värnlund

Sarah Bjärkby och Frida Värnlund, KTH.

En fallstudie på Gotland gav inblick i VA-sektorns utmaningar. Nu gör Frida Värnlund och Sarah Bjärkby sitt examensarbete om digitalisering och säkerhet inom den svenska vattensektorn.

De går båda sista året på civilingenjörsprogrammet industriell ekonomi på KTH och skriver examensarbete tillsammans inom industriell ekonomi, mer specifikt inom technology management.

Examensarbetet Digitalised water and its impact on security and safety är kopplat till Mistra InfraMaints project 2.1 Systemlogik och anpassning av affärsmodeller i smart underhåll av infrastruktur. Handledare är professor Mats Engwall, KTH, och projektets doktorand Amelie Bennich.

Våren 2020 gjorde Frida Värnlund och Sarah Bjärkby ett mindre arbete med fokus på vattensektorn i en kurs som handlade om technology management.

– Vi gjorde en case studie i Region Gotland om vattenbrist och hur/varför man ska implementera digitala lösningar för att hantera den utmaningen. Det var spännande att få en första inblick i vilka utmaningar VA-sektorn står inför, både globalt och nationellt, berättar de.

Risker och sårbarheter

Arbetet väckte intresset för vattensektorn: Det är en aktuell bransch där det händer mycket som alla inte nödvändigtvis är medvetna om. För Sarah blev utbytesstudier i Perth, Australien, höstterminen 2019 också en väckarklocka: Australien är påverkat av vattenbrist och tillgången på vatten inte alls är lika självklar som i Sverige. (Frida var också på utbyte under höstterminen 2019, men istället i Hong Kong. Det gav andra nyttiga erfarenheter som vana vid distansstudier på grund av det politiska läget).

– När vi blev presenterade en möjlighet att göra vårt examensarbete med en inriktning mot digitalisering, risker och säkerhet upptäckte vi snabbt att många fokuserar på de fördelar som digitalisering innebär, men i mindre grad fokuserar på risker och sårbarheter. Därför tycker vi att det är extra intressant att djupdyka i dessa sårbarheter, berättar de.

Kritisk infrastruktur

– Eftersom vattensektorn är en samhällskritisk infrastruktur så är kraven på att den ska fungera väldigt höga. Det följer med in i en digitaliseringsprocess, det är inte tillräckligt med en förväntad funktionalitet på 98 procent – det måste vara nära 100 procent för att vara bra nog. Det sätter extremt höga krav på alla involverade aktörer, säger Frida och Sarah.

Examensarbetet fokuserar på digitalisering och säkerhet inom den svenska vattensektorn, framförallt kommer vilka risker som uppstår till följd av digitalisering av VA-sektorn och vilka implikationer sådana risker har ur ett säkerhetsperspektiv.

– Det innefattar att titta på vad säkerhet innebär för just VA-sektorn, hur man arbetar med säkerhet idag samt hur man ska arbeta med det framöver för att säkra både tillgång och kvalitet, vilket är huvudmålet.

Börjar med förstudie

Arbetet startar med en förstudie som ska skapa en uppfattning om den empiriska bakgrunden – både generellt i världen men även mer specifikt gällande den svenska VA-sektorn. Det sker genom både litteraturstudier och utforskande intervjuer.

– Vi försöker också ta del av högaktuell information på området genom artiklar, rapporter, studier, webbinarier och liknande. Tanken är att förstudien ska mynna ut i vår frågeställning, och därefter kan vi gå över till datainsamling och utformande av vår rapport. Arbetet är beräknat vara färdigställt i slutet av maj. Vi tror och hoppas att det finns en möjlighet att vårt exjobb belyser några av dessa viktiga och intressanta frågor, säger Frida och Sarah.

Den främsta utmaningen tror de kan vara att det finns så många områden och inriktningar som är intressanta. Säkerhet är ett brett område och i VA-sektorn finns det många aspekter kring risker och säkerhet – det kan göra det svårt att avgränsa arbetet på ett sätt som gör att det bidrar med mest nytta.

Sustainable decision support based on relevant data

Project name goes here

Challenge

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut et sapien vitae leo fermentum interdum et ut est. Nam efficitur sollicitudin vulputate. Curabitur dolor mi, volutpat sed dui nec, bibendum sollicitudin leo. Integer quis urna tincidunt, ornare urna in, mattis sapien. Integer dignissim ante non urna commodo, ut bibendum arcu tempor. In scelerisque urna eget sodales finibus. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus.

Expected results

Curabitur a interdum ligula, sit amet faucibus justo. Nunc nec risus lacinia, consectetur dui ac, feugiat orci. Sed placerat nec libero ac elementum. Nulla faucibus massa est, sed ornare metus semper id. Vestibulum ac velit sit amet ligula laoreet imperdiet in non sem. Praesent sit amet nisl non leo varius accumsan quis sed justo. Etiam sed neque id tellus venenatis rhoncus nec euismod dui.

News about the project

1.1

Timeplan

2019 –  2023

Project manager

First name Last name,  representing
name.name@company.se 

Partners

Lorem ipsum, Dolor sit amet, Consectetur, Adipiscing elit.

Expected impacts:

Z
Improved sustainable efficiency by 20 percent
Z
Competence deficiencies will decrease by 50 percent
Z
Over 50 municipalities are role models for sustainable asset management
Z
The state-owned authorities practice sustainable asset management on a daily basis
Z
At least ten companies have adopted the results from the programme and export service / products, competence and practice
Z
More than five SME’s have been established due to results from the programme

Publikationer

Roadmap Kompetensutveckling - summering

Rapport 2019:04

En framgångsfaktor för Mistra InfraMaint är att intressenterna utvecklar en långsiktig förmåga att ta till sig och tillämpa ny kunskap.

Roadmapen är programmets plan för att utveckla och stärka behovsägarnas kompetens.

Tillgångshantering i offentlig sektor

Rapport 2019:05

Utmaningarna i att överbrygga gapet mellan nuvarande metoder och best practice.

En fallstudie i utmaningarna inför implementering av en tillgångshanteringsmodell – ett examensarbete inom ramen för projekt 2.1. 

 

.
Share This