Emil Mårtensson, Philip Rumman, students at KTH.

Emil Mårtensson och Philip Rumman.

Hur kan Stockholm Vatten och Avfall organisera och hantera sina tillgångar för att säkra framtiden och hänga med i den tekniska utvecklingen?

Det är frågor som Emil Mårtensson och Philip Rumman arbetar med just nu. De är civilingenjörsstudenter från industriell ekonomi med inriktning datalogi på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan. Under våren skriver de sitt examensarbete kring Asset management hos Stockholm Vatten och Avfall.

Examensarbetet genomförs i anslutning till Mistra InfraMaints projekt 2.1 ”Systemlogik och anpassning av affärsmodeller i smart underhåll av infrastruktur”.

Hänga med i utvecklingen

Syftet är att undersöka hur Stockholm Vatten och Avfall i framtiden ska organisera sig och hantera sina tillgångar för att framtidssäkra ledningsnätet och hänga med i den snabba tekniska utvecklingen.

– Mer specifikt kikar vi på en av komponenterna för Asset management som definieras i ISO 5500x standarden och hur den komponenten kan tillämpas hos Stockholm Vatten för att passa in i deras organisation, berättar Emil och Philip.

– Utmaningarna är flera, exempelvis har Stockholm Vatten och Avfall flertalet olika sorters tillgångar med olika krav på livslängd och funktionalitet. Utöver den stora mängden av olika digitala system som används för att handlägga och underhålla tillgångarna måste även korrekta arbetsprocesser vara på plats för att dra nytta av informationen som finns lagrad.

Ska bli till nytta

– Arbetsprocesserna behöver kartläggas för att kunna identifiera var man kan förbättra tillgångshanteringen och detta är lättare sagt än gjort. Vilka är behoven, var finns de och är de av sådan natur att vi kan påverka? Det är frågorna vi ställt oss under förstudien, konstaterar Emil och Philip.

Förhoppningen är deras kartläggning av nuläget förutom att vara till nytta för Stockholms Vatten och Avfall även ska vara till hjälp för den framtida doktorand inom digitalisering och nya affärsmodeller av infrastruktursystem som just nu tillsätts på KTH.

Emil Mårtensson har tidigare arbetat på Scania och studerat utomlands både i Austin, Texas och Zürich, Schweiz. Philip Rumman arbetar vi sidan av studierna deltid på IBM och har tidigare studerat i Santiago, Chile.

Share This