Svenskt Vattens publikation P116 ger bra vägledning i arbetet med Förnyelseplanering av VA-ledningsnät. Här berättar Mattias Palo, VA-utredare på Tyréns, om sin erfarenhet från tillämpning.

Share This