Arbetsbok för självskattning Asset ManagementTillgångsförvaltning, ”Asset Management” är en stor fråga med många fasetter. Hur är läget i er egen verksamhet? Har ni samma bild av var ni står och vad ni behöver jobba med att vidareutveckla?

Vi har tagit fram ett diskussionsstöd i form av en arbetsbok för självskattning, som till stora delar bygger på standarderna i ISO 55 000-serien. Under hösten kommer vi att genomföra några workshoppar inom intresserade verksamheter, där vi testar och vidareutvecklar konceptet. Men vi gör arbetsboken tillgänglig för nedladdning redan nu och tar tacksamt emot synpunkter.

Är du intresserad av att genomföra en workshop inom din egen verksamhet? Kontakta i så fall gunn-mari.lofdahl@ri.se, som även gärna tar emot eventuella synpunkter på arbetsboken.

Excelfilen som behövs för att fullt ut utnyttja arbetsboken hittar du här.

Share This