KTH Kungliga tekniska högskolan Royal Academy oc Technology

Bild: I99pema [CC BY-SA 4.0]

20 december var det licentitatsseminarium för Carolina Liljenström, doktorand inom Mistra InfraMaint.

Även om licentiatuppsatsen inte är ett resultat av programmet är hennes forskning relevant för arbetet inom programmet.

Carolina Liljenströms licentiatuppsats har titeln Life cycle assessment in early planning of transport systems – decision support at project and network levels och hittas här.

Carolina Liljenström är knuten till Mistra InfraMaints projekt 1.11 Reduced Life Cycle Impacts of Future Infrastructure Maintenance.

Projektets mål är att genom metoder för att integrera livscykelpåverkan underlätta för intressenter att identifiera möjligheter att minska resursanvändningen och klimatpåverkan från underhåll av infrastrukturen under livscykeln.

 

 

Share This