Annika Malm, programchef Mistra InfraMaint16 maj hålls Vadstena Forum där Mistra InfraMaints Annika Malm är en av talarna.

Symposiet 2019 kommer behandlar frågan om näringslivets och de offentliga och ideella sektorernas betydelse i samhällsbyggnadsprocesser.

Vilket ansvar har olika samhällsaktörer för ett hållbart samhällsbyggande? Och hur ska det finansieras?

Vadstena Forum håller fem parallella sessioner som var och en rymmer fem presentationer från forskare eller andra aktörer.  Mistra InfraMaint är genom programchefen Annika Malm, RISE, med i den session som handlar om infrastruktur och samverkan.

Läs på evenemangssidan här

Share This