Lars Marklund

Lars Marklund, programchef Mistra InfraMaint.

”Att börja jobba med Mistra InfraMaint kan för mig liknas med att för första gången dyka ner i havet med cyklop. Det öppnade sig en helt ny värld att upptäcka”. Så reflekterar Mistra InfraMaints programchef Lars Marklund:

”Jag hade tidigare tittat ner i vattnet från en brusig yta och anat konturerna av vad som fanns där nere. Visst hade jag förstått att underhållsbehovet för vår infrastruktur var stort men jag hade inte alls förstått hur stort och komplext problemet var.

Det var helt enkelt omöjligt att föreställa sig, på samma sätt som det är omöjligt att föreställa sig hur det är att för första gången se ett korallrev med alla dess färger, former och detaljrikedom.

Frågans storlek och komplexitet ger mig en oemotståndlig vilja att utforska denna nya värld. Jag ser fram emot att få utforska denna spännande värld tillsammans med er. Och jag är övertygad om att vi inom Mistra InfraMaint kommer att göra många nya upptäckter under de kommande åren.

Vi kommer även höja den generella medvetenheten och intresset för underhåll av infrastruktur, för det är en otroligt viktig framtidsfråga. Det tycker inte bara jag utan även de som verkligen kan det här med framtidsspaning.

När framtidsanalysföretaget Kairos Future undersökte vilka som var de viktigaste framtidsfrågorna för kommunerna och presenterade resultatet i form av ett så kallat ordmoln blev ordet ”infrastruktur” så stort att det behövde lyftas bort för att de andra orden skulle synas.

Så här i juletid är det vanligt att stanna upp, reflektera och skänka en tanke eller mer till de som har det sämre än en själv.

Jul är därför även en stor högtid för biståndsorganisationer. En intressant insikt jag har fått genom mitt arbete i styrelsen för biståndsorganisationen WASSUP är att det även i biståndsprojekt finns en gigantisk underhållsskuld.

På den afrikanska kontinenten, där WASSUP är aktiva, är sju av tio dricksvattenbrunnar obrukbara eller i stort behov av reparation.

På samma sätt som i den svenska infrastrukturen har nyproduktion premierats framför service och underhåll. Många biståndsprojekt har borrat nya brunnar utan någon plan eller finansiering för att underhålla dem. Därför har vi nu startat ett projekt i Tchad där en lokal brunnsreparatör vid namn Firmin åker runt och inventerar och lagar dricksvattenbrunnar. På så sätt kan vi med små medel hjälpa många människor att få rent dricksvatten.”

Lars Marklund
Programchef Mistra InfraMaint
lars.marklund@ri.se

Share This