Infrastrukturomsorg

Har du funderat på hur dina vattenledningar mår?
Transport, avfall och vatten är alla samhällskritiska infrastrukturnätverk. Dessa är absolut nödvändiga för att vardagen ska kunna fungera men många gånger tar vi dem för givet.
Eftersom det offentliga, näringslivet och det civila samhället alla är beroende av en väl fungerande infrastruktur är underhåll och reparation av dessa nätverk av stor betydelse. Utan dessa kan vi inte bevara våra moderna och komplexa samhällen.
Frågan om hur kommuner ska
lyckas med att både underhålla och samtidigt utveckla samhällskritisk infrastruktur är aktuell i ljuset av den växande underhållsskuld som många kommuner brottas med. 

Strategier
Det är viktigt att förstå att det krävs ett flertal kapaciteter – teknisk, finansiell, institutionell, politisk och social – för att kommuner ska klara av att underhålla och utveckla samhällskritisk infrastruktur. I lösningen ligger också att förstå att det krävs genomtänkta strategier för att underhålla och utveckla infrastrukturen i linje med god ekonomisk hushållning. Studier inom InfraMaint har visat att två övergripande strategier, vårdastrategin och samverkanstrategin, bidragit till en positiv utveckling av tillgångsförvaltning i en kommunal kontext.

Programmet bidrar med: 

  • Mindre oförutsägbart underhåll – och mer förutsägbar ekonomi
  • Framtidsperspektiv och därmed ökad rättvisa mellan generationer
  • Säkrare och mer pålitlig infrastruktur​

 

Projekt som adresserar samhällsutmaningen

1.12 Hållbar analys för smart underhåll

Yvonne Andersson-Sköld, Karin Sjöstrand

2.3 Finns det kommunal kapacitet för underhåll?

Jens Alm, Alexander Paulsson ​& Robert Jonsson​

2.4 Strategier för god tillgångsförvaltning

Robert Jonsson, Alexander Paulsson & ​Jens Alm​

Share This