Två av årets viktigaste, och trevligaste, sammankomster i programmet var vår årsträff i Linköping och träffen med vårt Scientific advisory board utanför Malmö.

Erik Törnblom från Kommuninvest höll en presentation på årsmötet.

Under årsträffen, som samlade programledning, styrelse, doktorander och andra associerade till programmet under två dagar, bjöds på ett fullspäckat program med talare, diskussioner och workshops. Bland annat fick vi höra presentationer från Kommuninvest, Skellefteå kommun, SMHI och inkubatorn lead. En kavalkad av FoU-resultat presenterades, det hölls paneldiskussion om tillämpning av resultat och synergier mellan projekten, och en workshop och diskussion om programsamverkan under fas 2.

I samband med årsträffen samlades även våra doktorander, för en av årets två doktorandträffar. En givande eftermiddag som även bjöd på ett studiebesök i Vallastadens unika kulvertsystem, som samlar vatten, avlopp, el, fiber, fjärrvärme och sopsug på ett och samma ställe, och gör det möjligt att slippa gräva för att utföra underhåll.

Vår vetenskapliga rådgivande kommitté, Scientific Advisory Board, är ett tvärvetenskapligt team av internationellt erkända och seniora forskare. Deras uppgift är att ge strategiska råd till programmet, dela kunskaper och kontakter och att vara ett extra ”öra” som ger kunskap om vad som händer på forskningsområdet utanför Sverige.
I september träffades programledning och råd på Ängavallen utanför Malmö, för att diskutera internationella perspektiv och hur vårt program förhåller sig till internationell forskning och erfarenheter. 

Share This