Mistra InfraMaints rådgivande vetenskapliga kommitté

Från vänster: Helena Alegre, Carl van Geem, Leif Sjögren, David Nilsson, Peter Steen Mikkelsen, Gunn-Mari Löfdahl, Alex Wright, Anna Kadefors, Gunn-Mari Löfdahl, Annika Malm.

Mistra InfraMaint har kopplat namnkunniga aktörer inom underhåll och förvaltning till sin vetenskapliga rådgivande kommitté. 5 juni hölls det första mötet i Göteborg.

Kommittén, Scientific Advisory Board, är ett tvärvetenskapligt team av internationellt erkända och seniora forskare. Uppgiften är att ge strategiska råd till programmet, dela kunskaper och kontakter och att vara ett extra ”öra” som ger kunskap om vad som händer på forskningsområdet utanför Sverige.

Målet med denna första träff var att alla skulle bidra till Mistra InfraMaints ramverk för Asset Management – och kunna åka hem inspirerade och med mer kunskap än när de kom.

Mycket feedback

– Vi fick med oss feedback på vårt ramverk och mycket nya tankar kring drivkrafter, användade av data och hur andra länder organiserar och utvecklar sig, summerar programchefen Annika Malm.

De delade erfarenheterna från olika länder var en av vinsterna med det första mötet, ansåg deltagarna.

– Jag lärde mig mycket mer om Sveriges förvaltning och vad det betyder för era utmaningar. För mig var det också lärorikt att få en bild av hur ett så stort, nationellt program kan fungera – sådana har vi normalt inte i Portugal, sade bland annat Helena Alegre, som är chef för portugisiska institutet LNEC:s hydraulik- och miljöavdelning.

Ta idéer vidare

– Den här dagen var nyttig för mig som fick lära mig om programmet. Upplägget känns fräscht och ambitiöst och jag är tacksam att ha fått den möjligheten. Den kan jag använda för att utveckla idéer vidare, sade Peter Steen Mikkelsen, professor inom vattenteknik och riskbedömning vid Danmarks Tekniska Universitet.

Scientific Advisory Board består i sin helhet av:

  • Dr Helena Alegre, LNEC (Portugal) 
  • Professor Peter Steen Mikkelsen, DTU (Danmark) 
  • Dr Carl va Geem, BRCC (Belgien) 
  • Professor Simon Marvin, Sheffield University (Storbritannien)*
  • Professor Phil Blythe, Newcastle University (Storbritannien) *
  • Dr Alex Wright, TRL (Storbritannien) 
  • Professor Anna Kadefors, KTH (Sverige)

* Deltog inte vid mötet i Göteborg

Share This