CoronavirusMistra InfraMaints vetenskapliga rådgivande kommitté höll sitt andra möte 25 juni. Coronapandemins effekter på infrastrukturen var en av punkterna på agendan.

Den vetenskapliga rådgivande kommittén består av forskare och aktörer inom underhåll och ledning på infrastrukturområdet. Rådets första möte ägde rum i Göteborg i juni 2019 – detta det andra mötet hölls på grund av pandemin helt digitalt.

Kan pandemin skapa möjligheter?

Mötet gav rådets medlemmar en uppdatering om utvecklingen inom programmet och en del av forskningsprojekten.

En av de mer tematiska diskussionerna rörde vilka långsiktiga effekter coronapandemin kan ge på forskning och infrastrukturinvesteringar. Kommer möjligheten till Green transitions blir större efter coronan? Eller orsakar bristen på strategisk planering istället siloeffekter?

Hur sprida kunskap

Andra mötespunkter var hur BIM och andra metoder kan användas inom VA-verksamheten och hur underhåll och förnyelse kan användas för systemförändring. En slutlig, viktig diskussion kretsade kring hur kunskap bäst kan upptäckas och spridas mellan länder.

Nästa möte för den vetenskapliga rådgivande kommittén planeras till december.

Share This