Tåg nära stationForskning för att åstadkomma förbättringar i järnvägssystemet var ämne för Martin Joborns, RISE, docentföreläsning.

Järnvägens punktlighet är en het fråga både i Sverige och i många andra länder. Föreläsningen belyste några forskningsområden.

Ett exempel är uppkopplade förarstöd (C-DAS, Connected Driver Advisory Systems) som ger lokförare möjlighet att köra energioptimalt samtidigt som punktligheten maximeras och järnvägskapaciteten utnyttjas bättre.

Fördjupad dataanalys kan ge nya insikter om vad som orsakar opunktlighet. För att hålla infrastrukturen i gott skick måste den underhållas, men underhållet i sig riskerar att ge störningar i trafiken.

För att samordna underhåll och trafik kan underhållet planeras in i förspecificerade tidsfönster, och dessa fönster måste placeras så att det blir gynnsamt för både trafik och underhållsutförare.

Föreläsningen Järnvägen, punktligheten och några åtgärder hölls onsdag 9 oktober.

 

 

Share This