Kompetensbrist? Javisst!

Lider din organisation också av kompetensbrist? Inget att skämmas för – ni är absolut inte ensamma!

Många av våra deltagande organisation beskriver pensionsavgångar, rekryteringsproblem, nya direktiv och krav, digitalisering och en allt större informationsmängd att hantera med befintliga resurser.

En sådan situation kan minst sagt kännas övermäktig, men vi behöver inte uppfinna hjulet på nytt! Vi kan dra nytta av det kollegor redan gjort, utbyta erfarenheter och dessutom lära av andra branscher som kommit längre på resan mot smart tillgångsförvaltning.

Lösningar

I Mistra InfraMaint omvandlar vi information till kunskap. Mikroläranden är små, korta, informativa filmer som produceras inom programmet på olika teman för att hjälpa aktörer att ta till sig ny information och metoder som kan underlätta underhållsarbetet. 

Vi genomför även samverkansprojekt, lunchwebbinarier och workshops där aktörer lär tillsammans och av varandra. 

Forskning inom exempelvis beslutsstöd, kostnads-/nyttoanalyser, AI-modeller tas fram för att komprimera, kondensera och tillgängliggöra information samt stötta organisationerna i kunskapsutvecklingen. 

Programmet bidrar med: ​

  • Spridning av forskningsresultat
  • Samverkan och nätverksskapande
  • Synergier mellan teknikområden, forskningsfält och aktörer

 

 

 

 

3.1 Kompetensuppbyggnad – roadmap och metoder

Anna Land & Gunn-Mari Löfdahl

3.2 Samverkansprojekt

Louise Andersson, Madelen Malm

Share This