Data Machine learningVilka möjligheter och hinder finns för användbar digital teknik i VA-sektorn? Det är ämnet för en ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling.

Rapporten ”Framtidens smarta VA-ledningsnät – lägesrapport” har tagits fram inom ramen för FoU-programmet Svenskt Vatten Utveckling. Som ett led i arbetet har tre workshoppar hållits med VA-organisationer och teknikleverantörer.

Rapportförfattarna, från forskningsinstitutet RISE, konstaterar att deras arbete var lite som att skjuta på rörligt mål eftersom så mycket händer så snabbt kring ny teknik i dricksvatten- och avloppsledningsnät.

Digitala lösningar ger större möjligheter att lokalisera läckage eller att bedöma risker för störningar i dricksvattenkvaliteten. Smarta vattenmätare i hushållen ger inte bara data utan också kundvärde. På avloppssidan kan mätningar underlätta sökandet efter tillskottsvatten liksom att få kontroll på flödena i systemen. Mätare som kan larma vid rätt tillfälle minskar också risken för utsläpp i miljön.

Det finns i stort sett inga begränsningar i hur mycket vi kan mäta och analysera, konstaterar rapportförfattarna. Men mätningarna kostar pengar och tar tid. Vilka mätdata och analyser ger mest användbar information?

Läs hela rapporten här: http://vav.griffel.net/filer/svu-rapport-2019-07.pdf

Fakta:

Rapportens titel: Framtidens smarta VA-ledningsnät – lägesrapport (SVU Rapport 2019-7)
Författare: Annika Malm, Helena Mårtensson och Katrin Persson, RISE Research Institutes of Sweden
Målgrupper: Kommuners VA-förvaltningar eller -bolag, teknikkonsulter och forskare
Projektet: Framtidens uppkopplade VA-ledningsnät, finansiär Svenskt Vatten

Share This