Docent David Nilsson från KTH berättar om lärdomar  som kan dras från järnvägsområdet. Inom Shift2Rail finns en guldgruva med kunskap inom bland annat datadriven underhållsplanering, kompetensutveckling och standardisering. Till nytta för både forskare, HR och förvaltningschefer.

        

Share This