abstract background of water splashNu söker NSVA en doktorand för forskning om underhåll av ledningsnät inom ramen för Mistra InfraMaint.

Doktoranden på NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) kommer att arbeta med forskning om underhåll av ledningsnät med särskilt fokus på utveckling av digitala verktyg för processen för att beräkna och utvärdera var och när investeringar på ledningsnätet bör göras. Forskningen sker inom ramen för projektet 1.5 “Förbättra underhållet av dricksvattennät“. Annonsen hittar du här.

Primärt kommer fokus att ligga på dricksvattennätet men arbetet kommer att ske i nära samarbete med doktoranden på VA SYD (som du kan läsa mer om här). Forskningen rör följande områden:

  • Integration mellan Urvalskalkylmodeller och GIS.
  • Utveckling av urvalskalkylmodeller till att vara smart, med hjälp av t.ex. artificiell intelligens.
  • Medverka i pågående samarbeten mellan andra VA-bolag och GIS-leverantörer.
  • Analysera insamling av data för att utveckla befintlig modell.
Share This