Kick off Mistra InfraMaint

Mer än 60 deltagare från programledningen, projekten och samarbetspartners deltog i kickoffen för Mistra InfraMaint. Speed dating och gruppdiskussioner var ett par särskilt uppskattade punkter på agendan.

Kickoffen hölls i RISE lokaler i Göteborg onsdag 10 oktober och blev ett tydligt tecken på hur mycket entusiasm och vilja det finns bland programdeltagarna.

– När vi går härifrån i dag ska vi veta vad vi vill åstadkomma och varför – och bli riktigt taggade, sade programchefen Annika Malm i inledningen.

Helhetsbild

En viktig målsättning med dagen var att ge en bild av helheten så att projektledare, andra deltagande parter i programmet och samarbetspartners från kommuner, myndigheter och näringsliv kan se hur just de kan bidra till att nå programmålen.

Därför genomfördes bland annat en speed dating som skapade sorl och rörelse i lokalen och gav möjlighet att knyta kontakter.

En annan diskussion i mindre grupper fokuserade på att identifiera framgångsfaktorerna för programmet – exakt vad är det som krävs för att Mistra InfraMaint ska ha gjort skillnad när programtiden löper ut? Att kompetensen hos beslutsfattare och behovsägare ska höjas liksom att effektivitet och hållbarhet ska öka var de flesta överens om men det fanns flera goda förslag.

Gedigen samlad kompetens

Resten av dagen ägnades både åt de stora visionerna och de små praktiska detaljerna som ska få arbetet att flyta smidigt. Och även om programmet är nystartat visade kickoffen tydligt både vilken vilja som finns hos parterna och vilken gedigen erfarenhet de står för.

– Kom ihåg att vi inte börjar från noll. Tillsammans har vi flera hundra års samlad kompetens i frågor som gäller underhåll av infrastruktur, sade Annika Malm vid avslutningen.

 

 

Share This