Martin Larsson

Martin Larsson. Bild: Cykelcentrum.

”Det här är ett område jag skulle vilja arbeta med”, tänkte Martin Larsson när han såg annonsen om en doktorandtjänst knuten till Mistra InfraMaint. Sedan årsskiftet arbetar han vid VTI:s Cykelcentrum.

Martin Larsson doktorerar hos Kungliga Tekniska Högskolan KTH  men finns rent fysiskt i Linköping, hos VTI och Cykelcentrum. Hans doktorandtjänst är knuten till Mistra InfraMaints projekt 1.9 Beslutsverktyg för underhåll av cykelbanor.

– Det ligger helt i linje med mina intresseområden, forskningsmässigt. Min ingång kommer främst från cyklisthållet. Jag brinner för ett ökat cyklande i samhället. Infrastrukturen spelar en vital roll i detta, säger han.

Betydelsen för användarna

Underhållet av cykelvägarna handlar ju inte bara om att ta hand om den fysiska infrastrukturen på ett bra sätt, resonerar han.

– Det är också av största vikt för användarna att infrastrukturen underhålls på ett bra sätt, för ett säkert, framkomligt och komfortabelt cyklande. Programmet Mistra InfraMaint ger ett helhetsperspektiv som är nödvändigt för underhållsarbetet.

– Detta eftersom det finns en stark koppling mellan underhållet av infrastrukturen ovan mark – som gator och cykelvägar – och den infrastruktur som ofta ligger under dem, nämligen VA-installationer, säger Martin Larsson.

Vill höja nivån

Infrastrukturen för cyklar och underhållet av cykelvägar har inte varit lika central som för bilar. Mätmetoder som används för analys av nedbrytning på cykelvägarna baseras ofta på metoder som har utvecklats för biltrafiken och inte är anpassade för cykel.

– Det kan handla om trafiksäkerhets- och komfortaspekter, där cyklisterna har helt andra förutsättningar och preferenser än vad som gäller för biltrafiken. Det finns stora förbättringsmöjligheter när det exempelvis gäller tillståndsbedömning.

– Cyklisterna har helt andra förutsättningar och preferenser än bilister när det gäller trafiksäkerhets- och komfortaspekter, säger Martin Larsson.

Samarbete inom programmet

Martin Larsson inser att han kommer att möta utmaningar i projektet, till exempel genom bristen på tidigare forskning på området.

Men han tror också att forskningssamarbetet mellan doktorander inom Mistra Inframaint kan göra skillnad. Martin Larsson i projekt 1.9 har redan inlett ett samarbete med Amjad AfridiSkellefteå kommun – doktorand i projektet 1.8 Smart underhåll av stadsgator baserat på objektiva data som har många beröringspunkter.

– Vi arbetar tillsammans kring en enkät som ska gå ut till samtliga kommuner i landet kring underhåll av kommunala gator och cykelvägar, säger Martin Larsson.

Bakgrund i byggteknik

Så vem är Martin Larsson? Han har sin bakgrund i en högskoleingenjörsexamen i Byggteknik från Malmö Högskola 2013 och en civilingenjörsexamen i Väg och Vatten från Lunds Tekniska Högskola 2019.

Hans masterexamen var inriktad på väg- och trafikteknik och examensarbetet handlade om framkomlighet vid cykelöverfarter, särskilt med avseende på den förändring som infördes i trafikförordningen 2014, där bilister ges väjningsplikt mot de cyklande på cykelöverfarter.

Efter avslutad examen fortsatte Martin Larsson som forskningsassistent i utvärderingen av de första fyra omgångarna med stadsmiljöavtal på uppdrag av Trafikverket.

Martin Larsson tar gärna emot inspel, idéer och funderingar i det fortsatta projektarbetet. Mejla martin.larsson@vti.se.

Share This