Lars Marklund

Lars Marklund blir ny programchef för Mistra InfraMaint

Samhällsnyttan och chansen att jobba mer fokuserat med tillämpad forskning lockar Lars Marklund. I november blir han ny programchef för Mistra InfraMaint.

Närmast kommer Lars Marklund från konsultföretaget Tyréns där han i nio år har arbetat brett, i många olika roller, både inom forskning och med rena konsultuppdrag. De senaste åren har han varit innovationscoach.

– Det har varit väldigt givande. Det man gör som innovationscoach är ju att hjälpa folk som har idéer att utveckla dem till värdeskapande produkter och tjänster och det känns meningsfullt, säger han.

Akademiskt har han sin bakgrund vid Kungliga tekniska högskolan, KTH – han disputerade med en avhandling om förvaring av uttjänt kärnbränsle. Därefter följde en anställning vid SMHI där Lars Marklunds arbete ofta fokuserade på klimatanpassning och vattenfrågor, till exempel översvämningsrisker i klimatförändringarnas spår.

”Som skriven för mig”

– Men rollen på Tyréns har också fört mig in på stora infrastrukturprojekt som väg- och järnvägsprojekt. Så ja, jag tycker att jag har en ganska bred bakgrund och det tror jag passar i rollen som programchef, säger Lars Marklund.

Jobbannonsen kändes som om den var skriven nästan just för honom, tycker han.

– Forskningsinstitutet RISE är en av få arbetsgivare som jag visste att jag skulle vilja byta till och att dessutom få arbeta med ett forskningsprogram kring hållbarhet och infrastruktur är en fantastisk möjlighet som jag tror passar mig och min bakgrund, inte minst som ledare.

Viktig och bra satsning

Han var inte så väl bekant med Mistra InfraMaint sedan tidigare men ser programmet som en viktig och bra satsning.

– Att underhålla och förnya infrastruktur är resurskrävande och därför gäller det att hitta smarta lösningar. Kan vi göra det finns en stor potential för ekonomiska och samhällsnyttiga vinster.

– Alla vill gå från att jobba reaktivt till att jobba proaktivt – men hur når vi dit i praktiken? Digitalisering är förstås en lösning men då måste vi också ha den data och kunskap som behövs. Det tror jag blir en tuff resa att göra, säger Lars Marklund.

Leta synergier

Men samtidigt ser han stora möjligheter i potentiella synergieffekter på området, just sådana som ett forskningsprogram kan finna.

– Kan vi lyckas identifiera och katalysera dem är oerhört mycket vunnet, säger han.

Privatpersonen då?

Lars Marklund bor med sin sambo i Årsta i södra Stockholm. När han inte arbetar är han gärna ute i naturen.

– Jag har ett stort friluftsintresse oavsett om det gäller att vandra och tälta, paddla eller åka skidor, berättar han.

Share This