timglasVi har börjat bygga upp vår kunskapsbank av mikrolärande men vi är ännu bara i startgroparna.

Ha tålamod – det kommer att finnas betydligt mycket mer material här.

Materialet kommer att byggas upp successivt under programperioden, med avsnitt som är specifikt framtagna för Smart Underhåll av Infrastruktur

Har du frågor om mikrolärandet och kompetensbyggandet inom Mistra InfraMaint? Ta kontakt med Gunn-Mari Löfdahl, gunn-mari.lofdahl@ri.se.

Share This