Almedalen, VisbyKommuner, innovationer och digitalisering står på agendan när Mistra InfraMaint ordnar seminarier tillsammans med två av de stora innovationsprogrammen.

Mistra InfraMaints deltagande i Almedalen sker i samarbete med nationella strategiska innovationsprogrammen Smart Built Environment och InfraSweden 2030.

”Kommuners digitalisering av underhåll och förvaltning. Hur?” är rubriken för det första av två seminarier som hålls 2 juli. Utgångspunkten är att digitalisering och AI kommer att förändra allt vi gör i grunden.

Inom infrastruktur som gator och VA finns stora behov i kommunerna och resurserna både ekonomiskt och kompetensmässigt är begränsade. Byggandet behöver göras effektivare och smartare. Det vet vi. Men hur ska vi tackla detta?

Bland andra medverkar Göran Lindsjö, AI Advisor hos LimeTreeLake & Governo AB, NSVA:s vd Ulf Thysell, stadsbyggnadsforskaren Alexander Ståhle, KTH. Dessutom deltar Annika Malm, Camilla Byström och Kristina Gabrielii – det vill säga programcheferna för Mistra InfraMaint, InfraSweden 2030 och Smart Built Environment.

Mer om seminariet hittar du här.

Det efterföljande seminariet har rubriken ”Innovation för kommuners stadsutveckling – hur ska det gå till?” Här resonerar forskare och kommunala företrädare kring hur kommuner kan arbeta digitalt med sina processer. Mer om seminariet hittar du här.

 

Share This