Water with splashAnnika Malm, programchef för Mistra InfraMaint, är en av talarna vid vattenkonferensen LESAM i Vancouver i september.

LESAM/PI (Leading Edge Strategic Asset Management/Performance Indicators) är en specialistkonferens arrangerad av IWA, International Water Association, vartannat år.

LESAM är en viktig internationell mötesplats där VA-aktörer identifierar och diskuterar de viktigaste utmaningarna, de nya lösningarna och trenderna i strategisk tillgångsförvaltning för vattensektorn.

2019 hålls konferensen i Vancouver, Kanada, 23–27 september med hundratals utställare och talare.

Annika Malms  inlägg kommer att handla om forskningsprogrammet Mistra InfraMaint.

– Framför allt om hur vi ska lyckas få en implementering av våra forskningsresultat genom att vi har en struktur som ger ett bra samarbete i vårt forskningsprogram, säger hon.

– Ett annat inlägg jag kommer göra handlar om projekt vi gjort för Svenskt Vatten och Norsk Vann kring hur vi kan beräkna en hållbar nivå på vattenförlusterna från dricksvattennäten

Share This