Mistra InfraMaint folder juni 2019Kommunerna måste öka investeringarna i infrastruktur, framför allt inom vatten, avlopp och väg. Det är en stor utmaning.

Sanningen är att många kommuner inte ens vet riktigt hur stora behoven är. Det saknas analyser, förnyelseplaner och ekonomisk framförhållning för investeringar.

Detta är ämnet för den färska fyrasidiga foldern som presenterar Mistra InfraMaint.

Du kan läsa den som webbvänlig pdf här.

Vill du hellre skriva ut den? Pdf för utskrift hittar du här – bäst blir den om du skriver ut en liggande A3 som du sedan viker på mitten.

 

Share This